Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 21 maja (poniedziałek) 2018 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe

  2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  3. przyjęcie protokołu nr 43/18.

  4. Analiza zagrożeń wodnych i akwenów wykorzystywanych do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Gryfino.

  5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  6. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – DRUK NR 1/XLVII,

  7. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 2/XLVII,

  8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XLVII,

  9. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 4/XLVIIKontrola zasad przydzielania środków w budżecie obywatelskim na rok 2017 i 2018.

  10. Wolne wnioski i informacje.