Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLVI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – DRUK NR 1/XLVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 2/XLVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XLVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK  NR 4/XLVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

X. Wolne wnioski i informacje.