Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/XLVII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
  • DRUK NR 2/XLVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
  • DRUK NR 3/XLVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 4/XLVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.