Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowanie z XLVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 26.04.2018Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XLV sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Jacek Kawka      Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Janusz Skrzypiński      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino - Druk Nr 3/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Łukasz Kamiński  Zenon Trzepacz  Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2018. - Druk Nr 4/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska      


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Łukasz Kamiński  Zenon Trzepacz  Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - Druk Nr 5/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Łukasz Kamiński  Zenon Trzepacz  Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja. - Druk Nr 6/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Łukasz Kamiński  Jacek Kawka  Zenon TrzepaczNumer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej. - Druk Nr 7/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Łukasz Kamiński    Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. - Druk Nr 8/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Łukasz Kamiński    Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025. - Druk Nr 9/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      


   Nie głosowało:

 Rafał Guga      Numer głosowania: 10
Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. - Druk Nr 10/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 3
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Tomasz Namieciński  Janusz Skrzypiński  Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej. - Druk Nr 11/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Rafał Guga      Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa ­ Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin. - Druk Nr 12/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Małgorzata Wisińska    Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zmiany obowiązujących przepisów ustawy Prawo łowieckie. - Druk Nr 13/XLVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 5
Obecni: 21


   Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Nie głosowało:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janusz Skrzypiński
 Małgorzata Wisińska