Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 25 kwietnia (środa) 2018 r. godz. 1400

  1. Sprawy regulaminowe

  2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora OSiR w Gryfinie.

  4. Wolne wnioski i informacje.