Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 r. – DRUK NR 1/XLV

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2017 i potrzeby na rok 2018 – DRUK NR 2/XLV

 • uwagi i wnioski.

VI. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2017 rok – DRUK NR 3/XLV

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XLV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawki – DRUK NR 5/XLV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XLV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze – DRUK NR 7/XLV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 8/XLV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.” – DRUK NR 9/XLV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. 1 Maja – DRUK NR 10/XLV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i wnioski.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVI. Wolne wnioski i informacje.