Plan pracy na 2018 r.

Załącznik nr 2
UCHWAŁY NR XLII/427/17 r.
RADY MIEJSKIEJ  W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 

 

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2018 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Luty

 1. Analiza działalności OSiR w latach 2016 -2017 (po połączeniu z MOS).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Marzec.

 1. Analiza sytuacji finansowej CW „Laguna” za lata 2015 -2017.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2018.
 2. Analiza regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Maj

 1. Analiza sytuacji finansowej i organizacyjnej w spółkach gminnych GTBS oraz PUK.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 2. Analiza sytuacji finansowej i organizacyjnej w spółkach gminnych GTBS oraz PUK.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej 3. Sprawy różne.

Lipiec

 1. Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Koszty funkcjonowania ustawy śmieciowej za lata 2015 -2017
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2018.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2018.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Październik

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2018.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji
Marcin Para