Plan pracy na 2018 r.

Załącznik nr 3
UCHWAŁY NR XLII/427/17 r.
RADY MIEJSKIEJ  W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 

 

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2018 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
 2. Kontrola pracy wybranych świetlic wiejskich.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. „Senior +”
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Mieszkanie treningowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Sprawozdanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 2017 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Analiza zagrożeń wodnych i akwenów wykorzystywanych do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej

Lipiec

 1. Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do 15 października).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2018 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji
Zenon Trzepacz