Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XLII- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018
 • DRUK NR 2/XLII- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025.
 • DRUK NR 3/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2018.
 • DRUK NR 4/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2018 rok.
 • DRUK NR 5/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina.
 • DRUK NR 6/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.
 • DRUK NR 7/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerem 222/58 i 222/57, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.
 • DRUK NR 8/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r.
 • DRUK NR 9/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r.
 • DRUK NR 10/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r.
 • DRUK NR 11/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu.
 • DRUK NR 12/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie.