Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 10 listopada (piątek) 2017 r. godz. 0800

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  • przyjęcie protokołu nr 62/17

  1. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
    w Gryfinie.

  2. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie.

  3. Wolne wnioski i informacje.