Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 6 listopada (poniedziałek) 2017 r. godz. 0815

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  1. Kontrola inwestycji drogowej ul. Policyjnej w Gryfinie.

  2. Kontrola funkcjonowania filii Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

  3. Wolne wnioski i informacje.