Lista obecności

Lista obecności
 Członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 6 listopada 2017 r. o godzinie 0815

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Hładki Krzysztof obecny
3.    Rubczak Małgorzata nieobecna
4.    Skonecki Czesław obecny
5.    Warda Bogdan obecny
6.    Wisińska Małgorzata nieobecna
7.    Zwoliński Piotr obecny