Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 18 października (środa) 2017 r. godz. 800

  1. Sprawy regulaminowe:

    • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

  3. Wolne wnioski i informacje.