Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 2 października (poniedziałek) 2017 r. godz. 1030

  1. Sprawy regulaminowe:

    • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2018.

  3. Kontrola inwestycji drogowej ul. Policyjnej w Gryfinie.

  4. Wolne wnioski i informacje.