Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 5 października 2017 r. o godz. 1400

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Jaremczuk Leszek obecny
2.    Namieciński Tomasz obecny
3.    Para Marcin obecny
4.    Pazik Marcin obecny
5.    Warda Bogdan obecny