Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 4 października (środa) 2017 r. godz. 1000

  1. Sprawy regulaminowe

    • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2018.

  3. Wolne wnioski i informacje.