Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 18 lipca (wtorek) 2017 r. godz. 830

  1. Sprawy regulaminowe

    • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Omówienie założeń planu miejscowego dla rejonu Starego Miasta w kontekście procesów inwestycyjnych.

  3. Wolne wnioski i informacje.