Lista obecności

Lista obecności
Członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 18 lipca 2017 r. godz. 830

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.   Hładki Krzysztof obecny
2.   Kawka Jacek nieobecny
3.   Kmieciak Zdzisław obecny
4.   Kozakiewicz Zbigniew nieobecny
5.   Sochaj Ireneusz obecny
6.   Wisińska Małgorzata obecna
7.   Witowska Jolanta nieobecna