Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 5 czerwca (poniedziałek) 2017 r. godz. 800

  1. Sprawy regulaminowe

    • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

  3. Kontrola inwestycji drogowej przy ul. Niepodległości w Gardnie

  4. Wolne wnioski i informacje.