Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 25.05.2017

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XXXVI sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino. - Druk Nr 4/XXXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II. - Druk Nr 5/XXXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. - Druk Nr 6/XXXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 16
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Przeciw:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Leszek Jaremczuk      

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego. - z kandydaturami radnych - Druk Nr 7/XXXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Łukasz Kamiński      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017. - Druk Nr 8/XXXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025. - Druk Nr 9/XXXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Janusz Skrzypiński  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Marcin Pazik  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Leszek Jaremczuk      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino. - Druk Nr 10/XXXVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Marcin Para  Małgorzata Rubczak
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Bogdan Warda