Lista obecności

Lista obecności na wspólnym posiedzeniu członków
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
oraz członków Komisji Rewizyjnej w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 800

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Jaremczuk Leszek obecny
2.    Namieciński Tomasz obecny
3.    Para Marcin obecny
4.    Pazik Marcin obecny
5.    Warda Bogdan obecny
6.     Adamiak Roland obecny
7.    Hładki Krzysztof obecny
8.    Rubczak Małgorzata obecna
9.    Skonecki Czesław obecny
10.    Wisińska Małgorzata obecna
11.    Zwoliński Piotr obecny