Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2016 – DRUK NR 1/XXXVII

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2016 roku – DRUK NR 2/XXXVII

 • uwagi i wnioski.

VI. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2016 r. – DRUK NR 3/XXXVII

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 5/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – DRUK NR 6/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 7/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017 – DRUK NR 8/XXXVII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XIV. Wolne wnioski i informacje.