Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 27 kwietnia (czwartek) 2017 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Kontrola inwestycji drogowej przy ul. Niepodległości w Gardnie (komisja wyjazdowa).

III. Wolne wnioski i informacje.