Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 30 marca (czwartek) 2017 r. godz. 830

  1. Sprawy regulaminowe

    • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie.

  3. Wolne wnioski i informacje.