Lista obecności

Lista obecności
Członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. godz. 1000

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.   Hładki Krzysztof obecny
2.   Kawka Jacek obecny
3.   Kmieciak Zdzisław obecny
4.   Kozakiewicz Zbigniew obecny
5.   Sochaj Ireneusz obecny
6.   Wisińska Małgorzata obecna
7.   Witowska Jolanta obecna