Porzadek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 6 lutego (poniedziałek) 2017 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu 50/17

II. Kontrola zamawianych przez wybrane jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Gryfino usług i towarów za I półrocze 2016 r.

III. Wolne wnioski i informacje.