Rok 2017
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2018-01-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 05.12.2017 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew: topoli i klonu z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4.    Nie 
2017-12-27   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r.   Nie 
2017-12-22   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r.   Nie 
2017-12-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 10/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-12-20   OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO - Gmina Gryfino wprowadziła mechanizm dofinansowywania zadań prośrodowiskowych   Nie 
2017-12-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa: sumaka octowca z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-12-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-12-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 33/3 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-12-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-12-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-12-14   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Utworzenie miejsca rekreacyjno-relaksacyjnego dla osób niepełnosprawnych"   Nie 
2017-12-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na dz. nr 267 obręb Wełtyń II w gminie Gryfino   Nie 
2017-12-11   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym organizacja wieczerzy wigilijnej"   Nie 
2017-12-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gzaociągu dn 90 PE niskiego ciśnienia w ul. Okrężnej na działce nr 194/3 w obrębie Gryfino 4   Nie 
2017-12-06   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w Szczecinie   Nie 
2017-11-27   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02.02.2016 r. znak: BMK.6131.210.2015.ML, zmienionej decyzją z dnia 16.06.2017 r., dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie 65 sztuk drzew z działki nr 29/3 obręb Wirów i zobowiązania wnioskodawcy do wykonania nasadzeń zastępczych 65 sztuk drzew gatunków rodzimych (lipa, jarząb, klon, kasztanowiec) w działce nr 29/3 obręb Wirów o minimalnych obwodach pni na wysokości 100 cm: 8 cm, w terminie do 30.11.2017 r.   Nie 
2017-11-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 sztuk drzew z działki nr 21/114 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-11-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa: sumaka octowca z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-11-17   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Gryfino bardziej bezpieczne - warsztaty z koordynacji i współpracy między służbami ratowniczymi i mundurowymi"   Nie 
2017-11-17   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2017-11-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa: brzozy z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-11-09   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Jesienna scena tańca - 9 Festiwal Małych Form Ruchowych"   Nie 
2017-11-09   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego "Pokazy i zawody Aikido - 2017"   Nie 
2017-11-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa: sumaka octowca z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-11-08   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 469/2017 o udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku inwentarskiego nr 1 na chów brojlerów - kurczaków, położonego na terenie działki nr 27/32 w obrębie ewidencyjnym Dołgie.   Nie 
2017-11-02   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie zawodniczki do startu w zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku"   Nie 
2017-11-02   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Jesienny obóz sportowy sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes"   Nie 
2017-10-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w sprawie odstąpienia od obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 65 sztuk drzew w działce nr 29/3 obręb Wirów   Nie 
2017-10-27   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26 października 2017 r., zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji przedsięwzięcia pn.: „Europejska linia połączenia gazowego EUGAL”, planowanego do realizacji na terytorium Niemiec, w ramach II etapu, tj. wydawania pozwolenia na realizację przedsięwzięcia oraz o możliwości składania uwag i wniosków   Nie 
2017-10-25   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Pokazowe zawody AIKIDO 2017"   Nie 
2017-10-24   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Pniewo - teren Elektrowni Dolna Odra   Nie 
2017-10-20   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2017-10-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/114 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-10-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż na wniosek Stowarzyszenia Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Wirowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany punktu 3 decyzji w zakresie odstąpienia od obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 65 sztuk w działce nr 29/3 obręb Wirów   Nie 
2017-10-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa   Nie 
2017-10-09   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin o wydaniu postanowienia z dnia 10 października 2017 r.   Nie 
2017-10-06   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4.   Nie 
2017-10-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż na uzupełniony wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w Gryfinie, w dniu 02.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/114 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-10-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz złącz kablowych 0,4 kV na dz. nr 273, 277 obręb Daleszewo w gminie Gryfino   Nie 
2017-10-02   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operator P4 "Play" na dz. nr 267 obręb Wełtyń II w gminie Gryfino   Nie 
2017-09-28   Ogłoszenie o planowanym zgromadzeniu publicznym   Nie 
2017-09-18   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin o wydaniu decyzji z dnia 14 września 2017 r.   Nie 
2017-09-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi   Nie 
2017-08-22   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 sierpnia 2017 r.   Nie 
2017-08-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew: 3 sztuk robinii akacjowych i 3 sztuk klonów jesionolistnych z działki nr 21/92 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-08-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Zabezpieczenie i organizacja imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę"   Nie 
2017-08-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Zabezpieczenie i organizacja imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę"   Nie 
2017-08-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Zabezpieczenie i organizacja imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę"   Nie 
2017-08-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Zabezpieczenie i organizacja imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę"   Nie 
2017-08-10   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Zabezpieczenie i organizacja imprez organizowanych lub współorganizowanych przez gminę"   Nie 
2017-08-07   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej   Nie 
2017-08-04   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 1, 2 i 3 miasta Gryfino - przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3)   Nie 
2017-07-28   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja XXV Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej"   Nie 
2017-07-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 r., o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie miasta Gryfina oraz Elektrowni Dolna Odra   Nie 
2017-07-25   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wraz z projektem prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko oraz o przystąpieniu do konsultacji społecznych przedmiotowych projektów w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Nie 
2017-07-13   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla lasu położonego na działce nr 36 w obrębie Stare Brynki, na terenie Gminy Gryfino   Nie 
2017-07-11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zebraniu materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 20.06.2017 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”   Nie 
2017-07-07   Konsultacje społeczne w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Mazowieckiej (na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Mazurskiej)   Nie 
2017-07-07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe   Nie 
2017-06-30   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie zawodniczki do Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych w Thriathlonie"   Nie 
2017-06-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/92 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-06-26   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina   Nie 
2017-06-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o zmianie siedzib dwóch wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   Nie 
2017-06-16   Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego   Nie 
2017-06-16   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 65 drzew z działki nr 29/3 obręb Wirów   Nie 
2017-06-14   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie i udział zawodników w pokazowych zawodach AIKIDO" pn. "Krzewimy kulturę"   Nie 
2017-06-12   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin o wszczęciu postępowania   Nie 
2017-06-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów.   Nie 
2017-06-06   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2017 r.   Nie 
2017-06-05   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji   Nie 
2017-06-02   REKRUTACJA do Żłobka Miejskiego w Gryfinie na rok szkolny 2017/2018   Nie 
2017-06-02   Obwieszczenie z dnia 29 maja 2017 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią   Nie 
2017-05-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino - Gryfino Nabrzeże   Nie 
2017-05-29   Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym   Nie 
2017-05-26   Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym    Nie 
2017-05-22   Innformacja o zamknięciu drogi krajowej nr 113 w związku z likwidacją materiałów wybuchowych na terenie Republiki Federalnej Niemieć w dniu 23-05-2017 r.   Nie 
2017-05-15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego projektu pn: „Regionalne Prezentacji Gospodarcze – Stabilizacji i intensyfikacji polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017-2019”   Nie 
2017-05-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-05-09   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa: świerka z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-05-04   Zbiorcze zestawienie danych z ankiet na temata opinii i z jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   Nie 
2017-04-28   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa poprzez patrole oraz profilaktykę na obszarach wodnych Gminy Gryfino"   Nie 
2017-04-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017   Nie 
2017-04-27   Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018   Nie 
2017-04-27   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego   Nie 
2017-04-26   ZAWIADOMIENIE o zebraniu wyborczym w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa w Starych Brynkach.   Nie 
2017-04-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.   Nie 
2017-04-18   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Gryfino bardziej bezpieczne - szkolenia dla szkół podstawowych i przedszkoli z zakresu zasad udzielania Pierwszej Pomocy".   Nie 
2017-04-13   Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.   Nie 
2017-04-11   Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gryfińskiego dotyczące otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.   Nie 
2017-04-10   Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018   Nie 
2017-04-10   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r.   Nie 
2017-04-07   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Wędrujemy z plecakiem przez historię i tradycję".   Nie 
2017-04-07   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o uruchomieniu syren alarmowych na terenie miasta Gryfina    Nie 
2017-04-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-04-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa: świerka z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-04-03   ZAPRASZAMY HANDLOWCÓW I GASTRONOMIKÓW DO UDZIAŁU W DNIACH GRYFINA 2017 - Termin imprezy: 1-3 maja 2017r.   Nie 
2017-03-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018   Nie 
2017-03-27   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 25 kV, zlokalizowanej na działce nr 288/9 w obrębie Daleszewo w gminie Gryfino, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.   Nie 
2017-03-20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinna   Nie 
2017-03-15   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2017-03-08   Postanowienie, na wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo, zawieszenia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2017-03-07   Ogłoszenie o planowanym zgromadzeniu publicznym   Nie 
2017-02-23   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 lutego 2017 r.   Nie 
2017-02-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), art. 49, art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, w dniu 13.02.2017 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa: świerka z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4.   Nie 
2017-02-10   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego   Nie 
2017-02-06   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2017 r.    Nie 
2017-02-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), art. 49, art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, w dniu 19.01.2017 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” z siedzibą przy ulicy Z. Krasińskiego 88 A w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew: robinii akacjowych z działki nr 10/6 obręb Gryfino 4    Nie 
2017-02-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2016 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nr 7-9-11 w Gardnie, zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa: świerka pospolitego   Nie 
2017-01-31   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2017 r.   Nie 
2017-01-26   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja maratonu Zumba Fitness"   Nie 
2017-01-23   Obwieszczenia Starosty Gryfińskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 19/2017 o udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku inwentarskiego nr 2 na potrzeby chowu brojlerów - kurczaków wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na terenie działek nr: 27/30, 27/27   Nie 
2017-01-20   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie   Nie 
2017-01-20   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń - obejście drogowe   Nie 
2017-01-20   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe Gryfino   Nie 
2017-01-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), art. 49, art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, w dniu 03.01.2017 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9 b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew: lip z działki nr 227 obręb Gryfino 5   Nie 
2017-01-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), art. 49, art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, w dniu 03.01.2017 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9 b w Gryfinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew: lip z działki nr 227 obręb Gryfino 5   Nie 
2017-01-13   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku   Nie 
2017-01-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 28.11.2016 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nr 7-9-11 w Gardnie, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa -świerka z działki nr 52/18 obręb Gardno   Nie