Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 16 grudnia (piątek) 2016 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu nr 30/16

 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2017 r.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 – DRUK NR 2/XXXI.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017 – DRUK NR 3/XXXI.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok – DRUK NR 4/XXXI.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo – DRUK NR 5/XXXI.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica – DRUK NR 6/XXXI.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44, 46, 48, 50, 52, 54 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 7/XXXI.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym – DRUK NR 8/XXXI.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – DRUK NR 9/XXXI.

  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom – DRUK NR 10/XXXI.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” – DRUK NR 11/XXXI.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 12/XXXI.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z boisk do piłki nożnej znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale” – DRUK NR 13/XXXI.

 4. Analiza kosztów utworzenia terenów użyteczności publicznej (place zabaw miejsca przeznaczone do kąpieli, kąpieliska, boiska, tereny rekreacyjne, przystanie żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu).

 5. Wolne wnioski i informacje.