Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 8 grudnia (czwartek) 2016 r. godz. 900

  1. Sprawy regulaminowe

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.

  3. Wolne wnioski i informacje.