Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016 r. godz. 900

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Guga Rafał nieobecny
2.    Kamiński Łukasz nieobecny
3.    Skonecki Czesław obecny
4.    Rubczak Małgorzata obecna
5.    Trzepacz Zenon obecny
6.    Zwoliński Piotr obecny