Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 800

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Jaremczuk Leszek obecny
2.    Namieciński Tomasz obecny
3.    Para Marcin obecny
4.    Pazik Marcin nieobecny
5.    Warda Bogdan obecny