Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 października 2016 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2015/2016 – DRUK NR 1/XXIX.

 • uwagi i wnioski.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 2/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Wełtyniu – DRUK NR 3/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie – DRUK NR 4/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 5/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016 – DRUK NR 6/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino oraz uchwały oraz uchwały nr X/90/11 z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – DRUK NR 8/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025” – DRUK NR 9/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych  o charakterze użyteczności publicznej – DRUK NR 10/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok – DRUK NR 11/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025 – DRUK NR 12/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVIII. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2016.

XIX. Wolne wnioski i informacje.