Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 14 października (piątek) 2016 r. godz. 800

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2017.
  3. Wolne wnioski i informacje.