Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 12 września 2016 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, w związku ze wspólną realizacją zadania  pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie"  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 - 2020”.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

IV. Wolne wnioski i informacje.