Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 25 sierpnia (środa) 2016 r. o godzinie 930

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie wezwań do usunięcia naruszenia prawa z dnia 11 lipca 2016 r. oraz z dnia 8 sierpnia 2016 r.
  3. Wolne wnioski i informacje.