Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2016 r. godz. 800

 

Lp.  Nazwisko i imię

Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji

1. De La Torre Ewa obecna
2. Jaremczuk Leszek obecny
3. Namieciński Tomasz obecny
4. Para Marcin obecny
5. Pazik Marcin obecny
6. Warda Bogdan obecny