Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 29 lipca (piątek) 2016 r. godz. 800

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 23/16

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 1/XXV
  2. uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z nia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 2/XXV.
  3. zmiany uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 3/XXV.

III. Zapoznanie się z koncepcjami zmian organizacyjnych JOG Gryfino

IV. Wolne wnioski i informacje