Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
wraz z
Komisją Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2016 r. godz. 1000

 

Lp.  Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1. De La Torre Ewa obecna
2. Hładki Krzysztof obecny
3. Jaremczuk Leszek obecny
4. Kawka Jacek obecny
5. Kmieciak Zdzisław obecny
6. Kozakiewicz Zbigniew obecny
7. Namieciński Tomasz obecny
8. Para Marcin obecny
9. Pazik Marcin obecny
10. Sochaj Ireneusz obecny
11. Warda Bogdan obecny
12. Wisińska Małgorzata obecny
13. Witowska Jolanta obecna