Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 30 czerwca (czwartek ) 2016 r. godz. 840

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały  nr XV/145/11Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29.12.2011 r.

III. Wolne wnioski i informacje.