Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 30.06.2016

Numer głosowania: 1
Punkt numer: I.
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Numer głosowania: 2
Punkt numer: I.
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XXIII sesji
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Numer głosowania: 3
Punkt numer: IV.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2015 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdań - Druk Nr 1-2/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska

Numer głosowania: 4
Punkt numer: IV.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2015 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok - Druk Nr 1-3/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 5
Punkt numer: VI.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność komunalną. - Druk Nr 3/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Czesław Skonecki  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 6
Punkt numer: VII.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości ­ lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino. - Druk Nr 4/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Rafał Guga      

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 7
Punkt numer: VIII.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczecińskiej nr 52 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali. - Druk Nr 5/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Bogdan Warda      

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 8
Punkt numer: IX.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie. - Druk Nr 6/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

 Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 9
Punkt numer: X.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. - Druk Nr 7/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 10
Punkt numer: XI.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4. - Druk Nr 8/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 11
Punkt numer: XII.
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik, w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. - Druk Nr 9/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 12
Punkt numer: XIII.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5. - Druk Nr 10/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński    

Numer głosowania: 13
Punkt numer: XIV.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.  - Druk Nr 11/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 14
Punkt numer: XV.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt na terenach należących do Gminy Gryfino.  - Druk Nr 12/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Łukasz Kamiński  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Leszek Jaremczuk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik

Nie głosowało:

 Roland Adamiak      

Numer głosowania: 15
Punkt numer: XVI.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.  - Druk Nr 13/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 16
Punkt numer: XVII.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.  - Druk Nr 14/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Leszek Jaremczuk  Jacek Kawka  Małgorzata Rubczak
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 17
Punkt numer: XVIII.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.  - Druk Nr 15/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 18
Punkt numer: XIX.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.  - Druk Nr 16/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Zbigniew Kozakiewicz      

Numer głosowania: 19
Punkt numer: XX.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru na terenie gminy Gryfino podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa. - wniosek radnego Gugi
Radni głosowali następująco: 
Za: 7
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Małgorzata Rubczak      

Nie głosowało:

 Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk  Zenon Trzepacz  

Numer głosowania: 20
Punkt numer: XX.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru na terenie gminy Gryfino podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa. - z autopoprawką -  Druk Nr 17/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Piotr Zwoliński

Przeciw:

 Małgorzata Wisińska      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk    

Numer głosowania: 21
Punkt numer: XXI.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  - Druk Nr 18/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka      

Numer głosowania: 22
Punkt numer: XXII.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino.  - Druk Nr 19/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz
 Czesław Skonecki  Bogdan Warda    

Numer głosowania: 23
Punkt numer: XXIII.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016.  - Druk Nr 20/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda      

Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 24
Punkt numer: XXIV.
Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektowanych zmian obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Gryfino.  - Druk Nr 21/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 6
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 11
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Małgorzata Rubczak    

Przeciw:

 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 25
Punkt numer: XXV.
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. -  Druk Nr 22/XXIV
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Jacek Kawka      

 Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda

Nie głosowało:

 Piotr Zwoliński