Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska wraz z
Komisją Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 24 maja 2015 r. godz. 900

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.   De La Torre Ewa nieobecna
2.   Hładki Krzysztof obecny
3.   Jaremczuk Leszek obecny
4.   Kawka Jacek obecny
5.   Kmieciak Zdzisław obecny
6.   Kozakiewicz Zbigniew obecny
7.   Namieciński Tomasz obecny
8.   Para Marcin obecny
9.   Pazik Marcin obecny
10.   Sochaj Ireneusz obecny
11.   Warda Bogdan obecny
12.   Wisińska Małgorzata obecna
13.   Witowska Jolanta obecna