Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2016 r. godz. 1300

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Guga Rafał obecny
2.    Kamiński Łukasz nieobecny
3.    Skonecki Czesław obecny
4.    Rubczak Małgorzata obecna
5.    Trzepacz Zenon obecny
6.    Zwoliński Piotr obecny