Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 14 grudnia (poniedziałek) 2015 r. godz. 1400

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 – Druk NR 1/XVII
  2. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025 – DRUK NR 2/XVII

III. Wolne wnioski i informacje