Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 10 grudnia (czwartek) godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016 – Druk NR 1/XVII
  2. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 – 2025 – DRUK NR 2/XVII
  3. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2016 – DRUK NR 3/XVII
  4. przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2016 rok – DRUK NR 4/XVII
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 5/XVII
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 6/XVII

III. Wolne wnioski i informacje.