Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 12.11.2015

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XIV sesji

 

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 3
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2014/2015. - zmiana porządku obrad sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Bogdan Warda      

Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. - przegłosowanie wnioseku radnego Rafała Gugi
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Czesław Skonecki  Bogdan Warda    

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino. - z autopoprawkami Burmistrza - Druk Nr 2/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino. - z autopoprawkami Burmistrza - Druk Nr 3/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - Druk Nr 4/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Tomasz Namieciński    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - Druk Nr 5/XV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosował: 2
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Bogdan Warda