Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 14 października (środa) 2015 r. godz. 12:00

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołów nr 20/15, 21/15.

II. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie XIII/104/15 z dnia 24 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

III. Wypracowanie stanowiska w sprawie legalności sprawowania mandatu radnego.

IV. Wolne wnioski i informacje.