Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
w dniu 18 września 2015 r. o godz. 1000

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    De La Torre Ewa obecna
2.    Jaremczuk Leszek nieobecny
3.    Namieciński Tomasz obecny
4.    Para Marcin obecny
5.    Pazik Marcin obecny
6.    Warda Bogdan nieobecny