Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

W dniu referendum ogólnokrajowego – tj. 6 września 2015 r. wyborcy niepełnosprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu w celu dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego na terenie miasta i gminy Gryfino.
W tym celu potrzebę taką należy zgłosić w dniu referendum pod  nr telefonu 91 416 20 11 wew. 231 (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16) w godz. 600 - 2200

Gryfino, 26 sierpnia 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn