Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XI sesj1 Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 06.08.2015

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z IX i X sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

 Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. - przegłosowanie zgłoszonych kandydatur
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Roland Adamiak  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. - ze zgłoszonymi kandydaturami radnych - Druk Nr 3/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Roland Adamiak  Tomasz Namieciński  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników. - Druk Nr 4/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. - przegłosowanie wniosku radnego Czesława Skoneckiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Rafał Guga  Czesław Skonecki    

Przeciw:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Elżbieta  Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Małgorzata Rubczak  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. - z autopoprawkami  - Druk Nr 5/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - z autopoprawkami - Druk Nr 6/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Czesław Skonecki      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działkach gminnych, oznaczonych numerami: 257, 255/3, 466/7, położonych w obrębie nr 2 miasta Gryfino. - Druk Nr 8/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa ­ Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.  - Druk Nr 9/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 16
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Przeciw:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Leszek Jaremczuk  Ireneusz Sochaj  

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino ­ miejscowość Gardno  - Druk Nr 11/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Ireneusz Sochaj  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Zenon Trzepacz      

Wstrzymało się:

 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Małgorzata Wisińska      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.  - Druk Nr 12/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 10 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.  - Druk Nr 13/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.  - Druk Nr 14/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. - Druk Nr 15/XI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński