Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowanie z X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 24.07.2015

Numer głosowania: 1
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Małgorzata Rubczak  Piotr Zwoliński